ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ

    hub sciencedirect scopus applications register login login go to scival suite username: password: remember me | not registered? buying viagra online without prescription Forgotten your username or password? best price for generic viagra Go to athens / institution login remote access activation home publications search my settings my alerts shopping cart help export citation purchase more options... Email article signed up for journal alerts [remove] alert me about new articles in this journal your selection(s) could not be saved due to an internal error. Please try again. Search     all fields     author advanced search     journal/book title     volume   issue   page search tips article outline is loading... Javascript required for article outline neuropsychologia volume 32, issue 10, october 1994, pages 1273–1286 reading of letters and words in a patient with balint's syndrome gordon c. generic viagra jelly Baylis , † , jon driver , † , leslie l. Baylis † , robert d. get viagra prescription your doctor Rafal § a department of psychology, university of south carolina, columbia, sc 29208, u. generic viagra S. get viagra prescription your doctor A. viagra online B department of experimental psychology, university of cambridge, downing street, cambridge cb2 3eb, u. K. generic viagra C university of california, davis, ca, u. Viagra tadalafil dosage S. A. Received 2 august 1993 accepted 14 april 1994 available online 30 may 2002 how to cite or link using doi permissions & reprints view full text purchase $39. ingredients viagra manufacturing 95 abstract a patient with bilateral parietal damage, and balint's syndrome, named visual letters. There were presented individually or within four-letter strings. Solitary letters were identified very accurately. buy online viagra germany In the case of strings, more letters were correctly reported for words than for nonwords, and more for pronounceable than for unpronounceable nonwords. cheap generic viagra india When required to read words as a whole, performance was better than predicted by letter-reports. buy viagra online canada no prescription These results extend the object-based limitation apparent in balint's syndrome to the case of reading. buy viagra without prescription The component letters of a string benefit when they form a familiar global object, rather than requiring representation as multiple separate objects. The patient occasionally made homophonic errors when listing the letters in a visual word. This suggests an attempt to bypass visual simultanagnosia by treating the string as a single object, deriving a holistic phonological code for it, and then decomposing this into component letters via spelling rules. Keywords balint's; parietal; reading; attention; objects there are no figures or tables for this document. Authors to whom correspondence should be addressed. Viagra free trial offer nz Authors to whom correspondence should be addressed. best natural substitute for viagra Copyright © 1994 published by elsevier ltd. Bibliographic information citing and related articles related articles no articles found. generic viagra Cited by in scopus (43) related reference work articles no articles found. Applications and tools workspace no content has been selected. viagra trial Ab. Τοποθετήσεις αντικαταστάσεις λεβήτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Διαχείριση πολυκατοικιών - εκδόσεις κοινοχρήστων

Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες - Μικροβιοκτονίες

Επισκευές αντικαταστάσεις αποχέτευσεων καπνοδόχων

σε οποιοδήποτε ύψος σε φωταγωγούς και ακάλυπτους χώρους.

τηλ. 6938466566

e-mail: thermoellas@thermoellas.gr

(Η σελίδα είναι υπό κατασκεύη σύντομα κοντά σας)