ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ

Τοποθετήσεις αντικαταστάσεις λεβήτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Διαχείριση πολυκατοικιών - εκδόσεις κοινοχρήστων

Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες - Μικροβιοκτονίες

Επισκευές αντικαταστάσεις αποχέτευσεων καπνοδόχων

σε οποιοδήποτε ύψος σε φωταγωγούς και ακάλυπτους χώρους.

τηλ. 6938466566

Member login remember me? Dog forum forum home new posts faq community groups albums member list forum actions mark forums read quick links today's posts view site leaders blogs what's new? Gallery dog forum dog forums dog breeding help previous prolapse uterus- likely to return? Welcome to the world's most popular dog forum with over 1 million posts and 30,000 members. Discuss training, nutrition, dog pregnancy, health, puppy care, and more! how easy is it to get viagra on prescription Share your puppy pictures, start a chat with other members & make your own mini dog club. --> join for free! 12-11-2011, 06:29 pm #1 oakleyab view profile view forum posts private message view blog entries junior member junior puppy member join date dec 2011 posts 1 previous prolapse uterus- likely to return? I have a champion working titled american bulldog bitch, multiple working titles, champions, grand ch & s gr chs in direct bloodlines. Bred once, 13 pups, few still born & few lost, but a very good labor considering. viagra pills online She went into heat 2 months after whelping. It was obviously unexpected & my male got in with her. I feared a pregnancy, even though i did not see a tie. But she stopped bleeding quickly & thankfully nothing came about from it. About 4-5 months later she came in again, we took her to the vet who discovered she had a slight prolapse. Advised she may need to be spayed & if we ever planned to breed her she'd need to be artificially inseminated & need a c-section. generic viagra He gave her a shot to take her out of heat quickly to prevent further damage. She is now showing the first signs of heat again. We do plan to breed her one last time & we plan to spay her if she is showing signs of prolapse again. generic viagra australia legitimate All female pups will go with a spay contract no matter what, though her only female from the 1st litter, we kept, and she showed no signs of prolapsing during her cycle. how easy is it to get viagra on prescription Anyway my question is, how likely is it she will prolapse again this time. Her bloodlines are said to not have this problem, so is it more likely caused by the previous labor, or maybe the male trying to mate with her when she was not ready during her short cycle after the litter. viagra canada And if she does prolapse will she need to be artificially inseminated for sure, and need a c-section for sure. Thanks in advance! viagra pills Reply with quote 12-11-2011, 10:09 pm #2 ownedbybcs view profile view forum posts private message view blog entries visit homepage did you say... Bacon? Senior dog member+ join date jan 2009 location naboo posts 2,558 well, keep in mind i have zero personal experience with prolapses, but here's what i know about them: 1. They happen after a birth or sometimes after a miscarriage- so maybe she did get pregnant on that heat- rare as it could have been- and aborted at some point? viagra online without prescription Who knows. It could have even happened after her first litter. viagra 50mg notice As far as i know, uterine prolapses happen during pregnancies, not heat cycles. 2. generic viagra india When i. e-mail: thermoellas@thermoellas.gr

(Η σελίδα είναι υπό κατασκεύη σύντομα κοντά σας)