ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑHome locations our practice our services eye care articles order contacts bright eyes optometry macular degeneration macular degeneration macular degeneration macular degeneration (also called amd, armd, or age-related macular degeneration) is an age-related condition in which the most sensitive part of the retina, called the macula, starts to break down and lose its ability to create clear visual images. viagra and high blood pressure treatment The macula is responsible for central vision – the part of our sight we use to read, drive and recognize faces. buy viagra So although a person’s peripheral vision is left unaffected by amd, the most important aspect of vision is lost. are there any natural substitutes for viagra Amd is the leading cause of vision loss and blindness in americans of ages 65 and older. And because older people represent an increasingly larger percentage of the general population, vision loss associated with macular degeneration is a growing problem. cheap viagra It’s estimated that more than 1. 75 million u. S. walmart pharmacy price viagra Residents currently have significant vision loss from amd, and that number is expected to grow to almost 3 million by 2020. The two forms of amd macular degeneration can be classified as either dry (non-neovascular) or wet (neovascular). Neovascular refers to growth of new blood vessels in an area, such as the macula, where they are not supposed to be. The dry form of amd is more common – about 85% to 90% of all cases of macular degeneration are the dry variety. viagra generic name joke Dry macular degeneration. Dry amd is an early stage of the disease, and may result from the aging and thinning of macular tissues, depositing of pigment in the macula, or a combination of the two processes. buy viagra cheap Dry macular degeneration is diagnosed when yellowish spots called drusen begin to accumulate in the macula. side effects of prolonged use of viagra Drusen are believed to be deposits or debris from deteriorating macular tissue. Gradual central vision loss may occur with dry amd. order viagra Vision loss from this form of the disease is usually not as severe as that caused by wet amd. cheap viagra without a prescription A major study conducted by the national eye institute (nei) looked into the risk factors for developing macular degeneration and cataracts. generic viagra without no rx The study, called the age-related eye disease study (areds), showed that high levels of antioxidants and zinc significantly reduce the risk of advanced dry amd and its associated vision loss. The areds study also indicated. viagra generic name joke - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ

Τοποθετήσεις αντικαταστάσεις λεβήτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ. ΑΕΡΙΟΥ

Διαχείριση πολυκατοικιών - εκδόσεις κοινοχρήστων

Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες - Μικροβιοκτονίες

Επισκευές αντικαταστάσεις αποχέτευσεων καπνοδόχων

σε οποιοδήποτε ύψος σε φωταγωγούς και ακάλυπτους χώρους.

τηλ. 6938466566

e-mail: thermoellas@thermoellas.gr

(Η σελίδα είναι υπό κατασκεύη σύντομα κοντά σας)